Automatische Incasso

Beste Sportvisser,

Tijdens de algemene ledenvergadering is besloten over te gaan naar een meer geautomatiseerde administratie ingaande per 2016
Onderdeel daarvan is ook het invoeren van automatische incasso van de contributie. 

Voor meer informatie klik hier


Voor het machtigingsformulier automatische incasso klik hier

Het zal u duidelijk zijn dat wij steeds meer af willen van contante betaling daar het niet raadzaam is steeds contant geld in huis te hebben.

Automatisering betekent ook dat er eenvoudiger en sneller contact gelegd kan worden met de leden. Via email zijn gemakkelijk berichten te versturen en is een beduidend goedkopere manier van communiceren. 

als u hier klikt treft u een formulier aan waarop u de benodigde gegevens kunt invullen en aan de secretaris terug kunt sturen.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u aan deze automatisering mee wilt werken en de administratieve taken van het bestuur te verlichten.

Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet voor 1 oktober elk jaar na 2016 en verblijven