Viswater Reglement

V. 1 Wateren KEV Visserslust te ’s Gravenmoer

De wateren in beheer en onderhoud van het Waterschap Brabantse Delta te Breda, welke verpacht zijn aan Visserslust te ’s Gravenmoer voorzover deze, zonder overlast te bezorgen, bevisbaar zijn in de gemeenten: Alphen en Riel; Baarle-Nassau; Dongen; Geertruidenberg; Gilze-Rijen; Goirle;
’s Gravenmoer; Loon op Zand; Oosterhout; Raamsdonk; Sprang-Capelle;
Teteringen; Tilburg en Waspik en deze bevisbaar zijn langs de verharde wegen, inclusief de rivier de Donge vanaf de verharde weg Oosterhout - Raamsdonksveer tot het viaduct over de Maasroute.Volledig bevisbaar zijn: het Koppelkanaal en het totale ZuiderAfwateringskanaal 100 meter vanaf het nieuwe gemaal te Keizersveer(gemarkeerd met borden) tot net eindpunt in de gemeente Waalwijk en deSprangse sloot.Visrechten in dit gebied beperken zich tot de wateren die
zijn aangegeven op de kaart van het Waterschap Brabantse Delta. Uw eigen hengelsportvereniging is in het bezit van deze kaart. Verpachter Waterschap Brabantse Delta te Breda. Het is verboden van 1 maart tot 30 juni te vissen op roofvissen. Het is ook toegestaan te vissen met één
hengel met andere aassoorten dan die genoemd op pagina één. Per dag mag ten hoogste één snoek worden meegenomen. Het is in de periode van 16-03-2011 tot 30-06-2011 verboden te vissen in de wateren welke alleen te bereiken zijn via akker wei- of teeltland. Alleen die wateren welke
gelegen zijn langs verharde weg of fietspad mogen bevist worden.

2 Alle wateren die eigendom zijn van de gemeente Oosterhout met uitzondering van:
- de waterloop ten zuiden van de Burgemeester Materlaan;
- het water ten noord-oosten van sportpark “De Elskens;
- de voormalige roeivijver “De Waranda”;
- de vijvers in het stadspark

3 Het verrichten van enige handeling aan de in de watergangen aanwezige of te plaatsen kunstwerken als stuwen, sluizen, bruggen en gemalen is verboden. Het is niet veroorloofd zich binnen een afstand van 10 meter van die kunstwerken te bevinden. Indien uit de
bijgevoegde tekening blijkt dat een grotere afstand dan 10 meter moet worden aangehouden, geldt de afstand als op de kaart is aangegeven.